• GRÅSTEN SLOTKIRKE
  1. april - 31. oktober
  Søn- og helligdage kl. 14-16,
  Man kl. 11-14 og Lør kl. 10-12
 • GRÅSTEN SLOTHAVE
  1. november - 28. februar kl. 7.30-16.30.
  Marts og oktober kl. 7.30-18.00 April kl. 7.30-19.00
  1. maj - 30. september kl. 7.30-20.00
 • GRÅSTEN SLOT
  Er ikke åben for publikum

Bygninger

Bygninger

Bygningernes historie

Det første slot blev bygget kort efter at jagtslottet Troldslyk (Troldlykke) nedbrændte i 1603. Avlsbygningerne og hovedgården blev bygget på en holm på den modsatte side af noret. Da holmen havde en meget blød bonitet blev området hvor slottet skulle bygges piloteret. Til piloteringen blev en egeskov i området omkring Kværs fældet og tømmeret fragtet gennem kanaler til holmen. Her blev de placeret på kryds og tværs og sammen med sten og brokker fra Troldlykke skabte de et stabilt fundament for hovedgården. Avlsbygningerne stod færdige allerede i 1604, og hovedbygningen i 1616.

I slutningen af 1600-tallet ombyggede og opførte Frederik Ahlefeldt den yngre (1662 -1708, søn af storkansleren) det nye store barokslot.

Det står hen i uvisse hvilken arkitekt der stod bag det store byggeri. Arkiverne har ingen registreringer af dette. Dog kan det tænkes at det har været Francois Dieussart, der var konduktør for den kongelige bygmester Von Platen.

Slottet, der stod færdigt i 1700, var et smukt barokslot. Der var det største i privat eje. Ahlefelderne var blandt de rigeste og mest indflydelsesrige personer i Danmark. Det bar slottet præg af. 5 etagers hovedbygning. Lukket slotsgård, stor overdådigt dekoreret slotskirke, stor barokhave og ikke mindst et opvarmet orangeri. Avlsbygningerne blev opført hvor rideskolen i dag er placeret.

Branden

Store dele af det prægtige slot brændte i 4. februar 1757. Dog blev slotskirken, de fire hjørnepavilloner og portbygningen reddet. Hertug Frederik Christian I påbegyndte genopførelsen af Gråsten Slot året efter. Der var ikke midler til at genopføre slottet i samme pragt som det tidligere slot. En ny sydfløj stod færdig i 1759. Der blev endvidere lavet en ”langegang” mellem den sydvestlige og nordvestlige pavillon. Det formodes at arkitekten bag genopførelsen kan være Gottfried Rosenberg, der formodentlig også står bag bygningen af dele af Augustenborg Slot.

Senere er portbygningen blevet fjernet.

Hertug Christian August II fik opført midterbygningen i 1842. Midterbygningen er i 3 etager, og på toppen blev bygget en ottekantet lanterne med kuplet tag og spir.

Ombygningen 1905 - 1909

Den sidste Augustenborger på Gråsten hertug Ernst August II fik lavet en del ombygninger i perioden fra 1905 – 1909. Slottet fik 2 store sale i vestfløjen, der blev dekoreret med søjler og slottet blev malet gult og hvidt, således som Augustenborg slot er bemalet. I den ene af salene var lavet en trappe i spansk stil, lavet i papmaché. I kælderen blev der lavet et vandværk, og nord for vestfløjen lavet et primitivt rensningsanlæg, en såkaldt ”emscherbrønd”.

I 1921, da slottet igen kommer i den danske stats besiddelse, bliver bygningerne ombygget således at de kan anvendes til retssal og bibliotek, kontorer og beboelse for statsansatte. Det bliver bl.a. lavet bibliotek i salen i midterbygningen.

Ombygningen i 1935/36

Da Landstinget beslutter at brugsretten til Gråsten Slot skal gives Kronprinseparret som bryllupsgave beder man kongelig bygningsinspektør Knud Lehn Petersen, Odense give en vurdering af hvad en ombygning vil koste. Han laver 2 forslag. Det ene forslag ville koste 300.000 kr. og det andet var på 455.000 kr. . Til slotshaven blev bevilget 9.000 kr..

De forskellige områder blev givet i licitation, men lokale håndværkere var meget utilfredse med at de ikke var indbudt til licitationerne. Flere gik så vidt som at klage til både minister og kongehuset. Når håndværkerne var udvalgt blev de endvidere checket for deres sindelag.

Ombygningen var udvendigt at lave tag over tagterrasserne i vestfløjen. De mange søjler og udsmykninger på facaderne skulle fjernes. Lejlighederne i slottet skulle laves om, således slottet blev en enhed med en del til Kronprinseparret og med værelser til tjenestefolk. Det skulle laves trapper, gulve og badeværelser og meget andet. Der blev opført garager på begge sider af indkørslen.

Licitationen blev holdt i august 1935 og slottet var klar til indflytning i slutningen af august 1936.

Siden ombygningen 1935 -1936 er der kun foretaget mindre ombygninger.

Gråsten Slot er en af Sønderjyllands kendeste og smukkeste turistattraktioner. Den perfekte beliggenhed i umiddelbar nærhed af natur, sø, fjord og ikke mindst den driftige handelsby Gråsten.

Åbningstider

Hvem er online

Vi har 47 gæster og ingen medlemmer online

Dette webside bruger cookies. Ved at fortsætte med browsing accepterer du brugen. For yderligere information