• GRÅSTEN SLOTKIRKE
  1. april - 31. oktober
  Søn- og helligdage kl. 14-16,
  Man kl. 11-14 og Lør kl. 10-12
 • GRÅSTEN SLOTHAVE
  1. november - 28. februar kl. 7.30-16.30.
  Marts og oktober kl. 7.30-18.00 April kl. 7.30-19.00
  1. maj - 30. september kl. 7.30-20.00
 • GRÅSTEN SLOT
  Er ikke åben for publikum

Slotshaven

Slotshaven

Den smukkeste have

Når man som turist kommer til Gråsten Slotshave for første gang, bliver man uvilkårligt overrasket. Man parkerer bilen på parkeringspladsen langs Slotsbakken. Bag en lang hvid mur kan man se øverste etage af det smukke hvide slot. Man går gennem en lille smedejernslåge i den venstre side af den lange mur. Man træder ind i en hule. Buske og en krumning af stien gør, at man ikke kan se haven. Langs stien er der et smukt bunddække af forskellige typer hosta. Går man lige ud kommer man mod terrassen. Til højre har man en stor plæne med en stor smuk rødbøg, samt to ca. 15- 20 årige ægte tulipantræer. Træerne er så unge, at de endnu ikke har været i blomst. Det vil formodentlig ske i løbet af få år. Langs slottet er der blevet plantet 4 blåregn. Tidligere var her nogle klatreroser, men grundet de svære vækstforhold med stærk sol har man valgt at ændre beplantningen.

På venstre side, umiddelbart før terrassen kan man nyde tre bede med kæmpeslør. Der er lavet et særligt opbindingssystem, således de ikke vælter og knækker i vinden.

Terrassen, man nu kommer til, er slottets åbning mod den smukke slotssø. Overfor terrassen er en af landets største kolonier af fiskehejrer.

Terrassen er bygget op af bornholmsk granit samt betonfliser, som var moderne, da den blev anlagt, betonfliser. Under en del af terrassen er et maskinrum for swimmingpool og børnepool. Endvidere er der omklædningsrum samt en sauna. Denne sauna blev givet af danske borgere, boende i Finland, til Kong Frederik den 9. som gave til hans 70 års fødselsdag. Ud over disse rum er der også en række oplagsrum under terrassen.

På terrassen er et bord og et par bænke opbygget i bornholmsk granit samt teaktræ. Bordet omdannes under residens til et smukt grillbord. Det er lavet i metal og med dekorerede fliser, som dronning Margrethe har malet. I centrum af dette bord er en grillindsats.

Omkring terrassen er plantet en række forskellige klatreroser samt ærteblomster (latyrus).

I slotssøen foran terrassen er en lille bådplads, hvor man i residenstiden har en lille træjolle fortøjet. Pælen, som jollen er fortøjet til, får også en lille krone placeret på toppen.

Nedenfor terrassen er swimmingpoolen, der var en folkegave til Kong Frederik d. 9, i anledning af hans 70 års fødselsdag.

Vi er nu nået området, hvor man kan vælge at gå ad den lille sti til venstre og nyde ”Ellesumpen”. Det er et vådområde med mange kilder. På stien ned mod ”Ellesumpen” kommer man forbi et lille engstykke mellem sti og tennisbane. Dette stykke ligger naturligt hen, men i foråret skifter det med smukke narcisser og blomstrende engplanter. Fra Ellesumpen ser man tydeligt den store hejrekoloni i skoven på den anden side af slotssøen.

Når man følger stien rundt, kommer man frem til en låge, der fører videre ud i skovens vidt forgrenede stisystem.

Et alternativ vil nu være at gå tilbage langs tennisbanen op mod slotskirken.

Tennisbanen har været placeret som nu siden kongehusets overtagelse af Gråsten i 1935. Langs tennisbanen er et langt og smukt bed med ”Sofiero marguritter”. Man kan også se det spændende tennisbanehus, tegnet af arkitekten Poul Fræhr Hansen, Haderslev. Det er en bryllupsgave fra Sønderjyllands Amt til kronprinseparret Frederik og Mary. Det er opført i stål og med et stort forsejl i hvidt lærred.

Mellem tennisbanen og slottet står i dag en rutsjebane, som må bruges af alle børn. Det var her, man ønskede at placere Gråsten Kommunes gave (en legeplads i naturmaterialer ) til Lilleprinsen.

Jeg vil her foreslå, at vi nu går ud på plænen for at nyde de mange smukke roser omkring springvandsbassinet. I bassinet er der en del guldfisk. Desværre er vandet oftest med mange alger, så det er vanskeligt at se dem.

I overfladen flyder enkelte åkandeblade og blomster. Springvandet springer på en stor muslingeskal. Denne er en gave fra fru Bitten Clausen til dronning Ingrid.

Roserne omkring bassinet er Mary Rose, Schneewitchen, Winchester Cathedral, Orange Triumf, Clair Rennaissence, Golden celebration, Alotria, Lilli Marleen, Rumba, Europeana, The Pilgrim og Gråsten.

Bag springvandsbassinet langs slotskirken er det sidste store og smukke staudebed i Gråsten slotshave. Her skal man særligt lægge mærke til de flotte riddersporer som ofte er over mandshøjde. Det er denne type staudebed, som har gjort Gråsten slotshave så kendt i havekredse. Man kan kun håbe, man ikke laver om på dette bed, da dette rige flor viser, hvor smukt et staudebed kan være.

Vi er nu nået op til stien, der går gennem ”æblelunden”. Her står flere Gråsten æbletræer - Danmarks nationalæble. De to ældste træer har fået plantet klatreroser ved stammen. Det gør, at træet ”blomstrer” hele sommeren igennem. Dette er Dronning Ingrids fine ide.

De mellemstore, og nu beskårne Gråsten æbletræ på højre side af stien har den kendte Tv-mand Søren Ryge givet Dronning Ingrid.

Endvidere er her også plantet 3 nye gråstenere, givet som gave til Kronprinseparret, Frederik og Mary, af det tyske mindretal i Sønderjylland.

Efter gråstenerne kommer vi til et af de sjældne træer, det ægte tulipantræ. Dette træ har meget smukke fligede, markante blade. Det ægte tulipantræ, der ikke skal forveksles med Magnolia, har smukke gule blomster. Disse kan ligne en blomst af plast-tulipaner. Træet blomstrer først efter 15 til 20 år.

Fortsætter man langs stien kommer man til 3 lange rosenbede. De er givet Dronning Ingrid i 90 års gave. Det er roserne Dronning Ingrid, Kong Frederik og Valencia. Det siges, at da bedet blev givet Dronning Ingrid, sagde hun underfundigt: ”Gad vide, hvad min mand ville have sagt til at være opkaldt efter en lyserød rose !”

Lidt efter kommer man til den store ”tveede eg”. Det er under denne at H. C. Andersen i 1845 renskrev ”Den lille pige med svovlstikkerne”. H.C. Andersen var flere gange gæst hos Hertugen af Augustenborg, men kun en gang på Gråsten. Han opholdt sig her i 9 dage i 1845. Han fortæller om en del fra besøget i sine erindringer, bl.a. fortæller han om problematikken omkring tysk og dansk nationalitet og den trykkede stemning, der til tider var her. Han fortæller også, at egnen er som det smukkeste bjerglandskab med smukke bakker og søer, skove og fjord. Da han forlod Gråsten på vej mod Tyskland, var der flere problemer med hestens seletøj, og H.C. Andersen tog dette som et tegn på at han ikke ville kunne komme tilbage, og at det var en ubehagelig fremtid der var i vente. Han slutter sin beretning af med at fortælle at han tog toget fra Flensborg til Altona (Hamburg). Ja, tænk bare… Danmark havde tog i Slesvig langt før den officielle baneåbning mellem København og Roskilde.

I buskettet bag den store ”tveede eg” findes en række spændende og sjældne buske.

Vi følger stien langs ”Store Dam”. Dette er en stor karpedam. Den er omkring 50 –75 cm dyb og et eldorado for svaner, blishøns, ænder og ikke mindst den statelige fiskehejre. Dammen tømmes hvert 4-5 år for at fange de karper der er udsat i den. Sidste gang ”Store Dam” blev tømt, var i efteråret 2004. Karper er en spise som er meget populær i Tyskland. Karpebruget har været en god indtægtskilde for Gråsten Slot. I dag drives det af Skov- og Naturstyrelsen.

Afskærmet fra ”Store Dam” med en dæmning kommer vi nu til den væsentligt dybere ”Åkandedam”. Denne dam er lavet i forbindelse med en opfyldning af området mellem Billeddam og Store Dam. Åkandedammen er 3-4 meter dyb på det dybeste sted. Formålet var at have en dam, i hvilken man kunne have ørreder. Så vidt vides, er her ikke længere ørreder i dammen.

Vi kommer nu hen til den lille bæk, som er afløb fra Billeddam og Hollænderdam. Her ser man bl.a. mammutblad med de kæmpestore blade og tornede stængler. Denne trives særdeles godt her og imponerer alle gæster. Omkring flisestien kan man også nyde de smukke bede med dagliljer, astilbe og hosta.

Krydser man bækken over den hvide bro, kommer man over til de firkantede rosenbede, ”Det lille hus”, og Dronning Ingrids forsøgshave.

I de firkantede bede ses mange smukke roser, bl. a. kan her ses roserne Viktor Borge, Ingrid Bergman m.fl.

”Det lille hus” var et tidligere gartnerhus. Tilbage i tiden boede her tidligere to gartnerfamilier. Kongefamilien fik bygget huset om, og det er i dag et hyggeligt lege- og opholdssted. Foran ”Det lille hus” er et spændende bed, som kan ses fra lågen. Det er Moulin Rouge , plantet i et særligt billede, kantet af blå lavendelhække. Haven omkring det lille hus var her, hvor Dronning Ingrid forsøgte sig med mange af de planter hun havde oplevet på sine rejser. Der er ikke offentlig adgang til ”Det lille hus” og haven omkring det.

Det er nu tid til at gå ned til Billeddammen. Denne dam er ligeledes en karpedam, men er ikke i produktion længere. Det er samtidig en spejldam. Her ser man de smukkeste spejlinger af slot og have. Det er tilløb fra Hollænderdammen (på den anden side af Felstedvej), og afløb gennem bækken til ”Store Dam”. Der er mange fisk i Billeddammen. Man kan se store 15-20 år gamle karper, aborrer, skaller og ikke mindst gedder. Billeddammen er op til ca. 2 meter dyb.

Går man videre langs stien på nordsiden af Billeddammen, kommer man gennem et område med smukke rhodondendron og azaleaer. Der er bunddække af liljekonvaller. Det er en kuperet sti, og et område med spændende vegetation. I brinken ruger ofte isfugle, ligesom man ser mange egern. Oppe mod enden af ”prinsessestien” er et mindre område med bunddække af forårslyng. Ligesom ved Åkandedammen og Ellesumpen kan man her se mjødurt, som blev anvendt i Kronprinsesse Marys brudebuket. Da mjødurt ikke blomstrede, da det unge kronprinsepar skulle giftes, havde man drevet mjødurt frem ved at lave et minidrivhus i Ellesumpen.

Vi er nu tilbage i Æblelunden og går gennem den store bøgeportal. Dette er på det nærmeste dansk bonzai, når det er bedst. Disse bøgeportaler er formentligt plantet tilbage i ca. 1860’erne.

På slotspladsen kan man nyde de smukke klatreroser på garagebygningerne. Det er primært rosen ”Dance de Feu”. Midt på slotspladsen er en stor tætklippet plæne. Den kaldes i daglig tale ”golfbanen”, idet det er her, der blev lavet et par huller, og kongefamilien underholdt sig med at spille golf.

Når man ser på slottet, ser man, at mange ”vinduer” er malet på muren. Dette skyldes, at slottet er opført som et barokslot, og man i denne byggestil ønsker at have en spejling over en akse, således at der skal være ens placerede vinduer. Det er dog ikke altid praktisk at have et vindue, hvorfor man i stedet maler disse på slottet.

Endvidere skal man bemærke de to tage på hver side af midtertårnet. Disse tage er lavet i forbindelse med ombygningen i 1935-36. Før denne ombygning var her tagterrasser. I dag er her mindre rum og gangarealer.

Når man kommer gennem den næste bøgetunnel, kommer man tilbage i forparken med den store blodbøg midt på plænen. Går man ligeud her kommer man gennem det område, som tidligere var det smukkeste og mest imponerende staudebed. Dette er lagt om fra september 05 - maj 06, og er i dag en stor samling buske herunder liguster og andre uinteressante planter, samt et mindre område med stauder. Desværre er her ikke mange floks og riddersporer, som tidligere, ligesom man ikke har gode proportioner på bedene, der også er reduceret i forhold til tidligere. Man har i øvrigt heller ikke sommerblomster, narcisser og tulipaner, som tidligere gjorde forår og sommer til en smuk farvelade. Bedet, man har nedlagt/omlagt, blev anlagt i 1935 og omlagt i ca. 1960.

Vi har nu været en tur gennem Dronning Ingrids ynglingshave. Det var denne smukke have, som var med til, at hun satte så stor pris på at være på Gråsten Slot.

Uden for selve haven er der også lidt at se på. Går man tilbage og ud gennem hovedporten, kan man se et bindingsværkshus. Dette hus er i dag vagthus for Livgarden under residens. Langs begge grusveje ser man smukke bronzelamper. Disse er givet af sønderjyske kommuner og Sønderjyllands Amt.

Krydser man Slotsbakken, ser man et stykke naturskov, hvor en kastaniealle fører hele vejen ned til Fiskenæs. Det siges, at her kørte den sidste hertuginde med sin kusk hver dag for at bade. Når hertuginden var i vandet, sad kusken med bind for øjnene !

Gråsten Slotshave har et gartneri, som ikke har offentlig adgang. Det ligger på modsatte side af Felstedvej. Gartneriet er desværre under nedlæggelse. Tilbage i 1930’erne og frem til ca. 1960 var dette en stor, tætplantet frugtplantage, og selve produktionen af grønsager mv. foregik omkring ”Det lille hus”. Produktionen fra frugtplantagen var stor. I visse år var den over 20 tons æbler, samt pærer, mirabeller, kirsebær, nødder, blommer og meget andet.

I dag er størstedelen af frugttræerne fældet, og man har produceret grønsager, krydderurter, bær og afskæringsblomster til kongehuset. I første omgang kort efter Dronning Ingrids død reducerede man produktionsområdet. Herefter indgik SES en aftale med Kongehuset, at gartneriet skulle lukkes. En feberredning har dog gjort, at en mindre del fortsætter.

Det drejer sig om produktion af vindruer, nektariner, ferskner, samt et mindre antal tomater i de 3 drivhuse. Endvidere fortsætter produktionen af krydderurter, samt enkelte afskæringsblomster. De mange grønsager er væk, så en igen større del af det store område bliver nu udlagt i græs.

Sammen med gartneriet er et stort stråtækt hus, der kan ses fra Felstedvej. Det er kantine, omklædning, toilet og kontor for gartnere, samt værksted og opbevaring af håndredskaber. Motorredskaber mv. står i en garage i modsatte ende af gartneriet.

Gråsten Slot er en af Sønderjyllands kendeste og smukkeste turistattraktioner. Den perfekte beliggenhed i umiddelbar nærhed af natur, sø, fjord og ikke mindst den driftige handelsby Gråsten.

Åbningstider

Hvem er online

Vi har 313 gæster og ingen medlemmer online

Dette webside bruger cookies. Ved at fortsætte med browsing accepterer du brugen. For yderligere information